top of page
  • Obrázek autoraJednota Orel Okrouhlá

Zprovoznění lyžařských stop

od 14.1.2021 jsou zprovozněny trasy pro běžecké lyžování, zveme všechny milovníky zimních sportů na naše trasy :

  1. Okruh okolo hřbitova v Okrouhlé

  2. Okruh na louce mezi benzinovou pumpou a Arnultovicemi (nástup na louce směr střelnice)

  3. Trasa na Polevsko - kolem lomu, ke hřbitovu, ke škole a zpátky, nebo přes Wachstein ( místo kde stával bývalý hostinec ), kolem kozí farmy ke kapličce, od kapličky možno jet přes vysílač na Prácheň a zpátky

  4. Okruh kolem vysílače na PráchniComments


bottom of page