top of page
  • Obrázek autoraJednota Orel Okrouhlá

ZAHÁJENĺ TENISOVÉ SEZÓNY

Tenisová sezóna v letošním roce 2024 je zahájena od 22.3.2024, zájemci o hru obracejte se s žádostí o rezervaci kurtů na správce areálu tel. 605 915 857.Commentaires


bottom of page