top of page
  • Obrázek autoraJednota Orel Okrouhlá

Výroční členská schůze

Zveme všechny členy Jednoty OREL Okrouhlá na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 25.3.2022 v salonku restaurace Okrouhlá. Občerstvení zajištěno. Na programu budou informace o činnosti Jednoty za uplynulé období a plán akcí na rok 2022.

bottom of page