top of page
  • Obrázek autoraJednota Orel Okrouhlá

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze naší Jednoty se bude konat v pátek 24.3.2023 od 18,00 hodin v salonku restaurace Okrouhlá.

Prosíme členy Jednoty, aby na členské schůzi zaplatili v hotovosti členský příspěvek na rok 2023.

bottom of page