top of page
  • Obrázek autoraJednota Orel Okrouhlá

Činnost tenisového klubu Orel Okrouhlá 2020

Letošní rok byl atypickým rokem pro činnost jakékoliv organizace. V zimním období jsme měli naplánované výlety na lyžích po okolí. Počasí nám nepřálo, sníh byl jen několik dní. Běžecká stopa, kterou každoročně dělá pan Mejtský, vydržela jen několik dní. Trochu lepší to bylo se stopami na Polevsku.


Jarní tenisová příprava a plánované turnaje byly přerušeny koronavirovou epidemií. Tenis se začal hrát až začátkem května. V tomto období jsme neuspořádali zahajovací turnaj a turnaj seniorů.


Plánovaný dětský den jsme přeložili a společně s obecním úřadem jej uspořádali až koncem června. Dětský den se jako tradičně vydařil. Děti si zasportovaly, zasoutěžily a rodiče se vzájemně pobavili. Každý dostal občerstvení a děti jako odměnu malou sladkost.


Z plánovaného přeboru jednoty se uskutečnil pouze turnaj koncem června.


Léto s tenisem měl pod svým vedením trenéra pan Hofmana. Výuka tenisu proběhla během dvou týdnů v měsíci červenci. Již to bylo 15. léto s tenisem organizované pro děti z Okrouhlé. V průběhu výcviku se zúčastnilo 8 dětí.


Veřejný turnaj ve spolupráci s klubem Tenisová rodina z České Lípy jsme uspořádali dne 15. srpna. Zúčastnilo se ho 32 hráčů, turnaj proběhl za krásného počasí.


5. září jsme společně s obecním úřadem uspořádali Okrouhelské sportovní odpoledne pro všechny občany naší vesnice od dětí po dospělé .Tentokrát jsme měli smůlu, počasí bylo deštivé, takže účast sportujících byla nízká. Kdo se zúčastnil, tak se i pobavil a zahrál si alespoň pin-pong.


Hlavní závěrečný turnaj 28. září, který byl organizován společně s Tenisovou rodinou z České Lípy byl pro špatné počasí přeložen do haly v České Lípě, kde se zúčastnily také 3 dvojice z Okrouhlé. Toto již probíhalo v atmosféře narůstající epidemie, takže bylo částečné omezení osob.


Další činnost byla přerušena epidemiologickými nařízeními a tenis byl ukončen k 20.10.2020.


Věřím, že nám omezení daná vládou nezruší tradiční zimní oddílový turnaj, jež má proběhnout jako každoročně dne 30.12.2020.


Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům obce za spolupráci a členům výboru Orla.


Ing. Jan Štěpánek – starosta Orel Okrouhlá

Kommentare


bottom of page